Category: Lokalne volitve 2018

Kako uporabiti preferenčni glas na lokalnih volitvah?

Denimo, da imate na Listi XY kandidata za občinskega svetnika, ki vam je ljub, ki verjamete da bo delal v obče dobro, ki je pošten, ipd. Vendar ga je matična lista uvrstila v drugo polovico kandidatov na listi, recimo da na peto mesto. Želite si, da je izvoljen on in ne tisti, ki je na prvem mestu. 83.  Člen Zakona o lokalnih volitvah govori, da »Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa vpiše v za to določen prostor pri listi zaporedno številko kandidata z liste, ki mu daje preferenčni glas.«

Read More
Loading