V nedeljo gre torej zares. Volili bomo novo lokalno oblast: župana/županjo, občinske svetnike in predstavnike v krajevne skupnosti.

Kako volitve v celoti (od najave kandidatur, izpeljav volitev, do kazenskih določb) potekajo v Sloveniji določa Zakon o lokalnih volitvah (ZLV), (Veljaven predpis Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)

Na kratko: kandidatke oz. kandidate za županjo/župana se voli enako kot predsednico/predsednika države. Na Jesenicah je tokrat gneča, saj je na listi kar sedem predstavnic/predstavnikov. Voli se tako, da se obkroži številko pred izbrano kandidatko/kandidatom.

Občina Jesenice ni majhna občina. Razdeljena je namreč kar na štiri volilne enote, občinske svetnike pa se voli po proporcionalnemu sistemu. Glasuje se torej za listo kandidatov v posamezni volilni enoti. 13. Člen ZLV določa, da se lahko voli samo za eno listo kandidatov, če pa imate svojega favorita, potem mu lahko namenite preferenčni glas.

In to je tisto, kar še vedno ali ne znamo uporabljati, ali pa uporabljamo premalo. Denimo, da imate na Listi XY kandidata za občinskega svetnika, ki vam je ljub, ki verjamete da bo delal v obče dobro, ki je pošten, ipd. Vendar ga je matična lista uvrstila v drugo polovico kandidatov na listi, recimo da na peto mesto. Želite si, da je izvoljen on in ne tisti, ki je na prvem mestu. 83.  Člen Zakona o lokalnih volitvah govori, da»Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa vpiše v za to določen prostor pri listi zaporedno številko kandidata z liste, ki mu daje preferenčni glas.« (Torej: obkroži se zaporedna številka liste, v prostor pri listi pa še napiše številka kandidata, ki mu volivec nameni preferenčni glas.)

Kar se tiče volitev v svete krajevnih skupnosti, vaških in četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe taistega zakona, ki veljajo za volitve v občinski svet, kar določa 109.člen ZLV.

Še enkrat naj poudarim: če na volitve ne greste, potem nimate pravice jamrat, da je vse narobe in da se nič nikamor ne premakne in da je itak vse brez veze. Kot državljani, (ali kot tujci s stalnim bivališčem), imamo namreč ne samo državljanjske pravice, pač pa tudi dolžnosti. Iti na volišče je ena slednjih. Ki pa se nam lahko obrestuje … ali maščuje.