PRAVILA IGRE:

1.     Blog KITana intervjujancem in bralcem nudi platformo, na kateri so objavljeni članki in intervjuji, ki so v celoti avtorsko delo avtorice.

2.     K sodelovanju pa so vabljeni vsi kandidati/kandidatke za župane/županje, kandidati/kandidatke za občinske svetnike/svetnice in kandidati/kandidatke za predstavnike/predstavnice v krajevne skupnosti.

3.     Vrstni red objavljenih intervjujev sledi kronološkemu redu nastanka in ne pomeni nujno osebnih preferenc avtorice.

4.     Intervjujanci/intervjujanke so v intervju privolili prostovoljno in na vabilo avtorice.

5.     Facebook skupina KITana bralci vabi vse udeležence na razpravo – neprimerni in žaljivi komentarji bodo nemudoma odstranjeni.

Občina Jesenice se nahaja na severozahodu Slovenije. Je obmejna občina, z Avstrijo nas povezujeta dva predora skozi gorsko verigo Karavank: cestni in železniški. Občina je širše poznana po železarstvu, hokeju, narcisah in multikulturnosti. Geografsko je center stisnjen med planoto Mežakle, kjer so se v II. svetovni vojni precej podili partizani in okupatorji, o čemer pričajo številna obeležja padlim in na novo obnovljena partizanska bolnica na Mežakli, ter med Karavanke na drugi strani. V Savskih jamah se nahaja ‘kraj zločina’  – tam se je namreč sprva začela kopati ruda, ki je pripeljala do razmaha železarske industrije. Naš del Karavank je morda najbolj poznan po Golici in narcisah, ki tu množično rastejo maja in junija vsako leto. Pred kratkim smo preko javnega natečaja dobili tudi maskoto mesta, našega Rudija, ki mene spominja na nabreklo, preveč skuhano hrenovko, v osnovi pa predstavlja »taljenje rude v plavžu iz katerega teče kovina, na glavi ima narciso, simbol Jesenic in Golice, v rokah pa hokejsko palico v obliki črke J.« (Vir: spletna stran OJ)

 

Nekateri primerjalni podatki o občinah Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora
(vir: SURS, podatki so iz leta 2015)

Jesenice Žirovnica Kr. Gora Slovenija
Površina 76km2 43km2 256km2 20.273km2
Velikost občine po površini 88 (od 212) 143 (od 212) 17 (od 212)
Število prebivalcev 20.950 4.400 5.300 2.063.077
Gostota poseljenosti na km2 276 103 21 102
Velikost občine po preb. 17 (od 212) 112 (od 212) 98 (med 212)
Naravni prirast preb. -1,4 2,1 -4,9 0,4
Selitveni prirast preb. -7,2 0,7 3,4
Naravni + selitveni prirast -8,6 2,7 -1,5 0,6
Povprečna starost preb. 43,2 43,4 47,3 42,6
Zaposleni (med 15.in 64.letom) 57% 62% 58% 58%
Registrirani brezposelni 10,8% 7,6% 8% 12,3%
Povprečna mesečna plača (€) 1.013,75 963,12 884,13 1.013,23
Prihodek podjetij (1.000€) 800.799 43.176 71.552 95.298.760
Komunalni odpadki na prebivalca 358 kg 269 kg 416 kg 315 kg

*Četudi so v tabeli zajeti nekateri statistični podatki, ki jih jemljem kot splošne kazalnike, je obenem tudi res, da se statistične podatke lahko manipulativno obrača pro et contra. Nekateri podatki se nanašajo na vprašanja, postavljena v intervjujih kandidatom.

ORGANIZACIJA OBČINE JESENICE

– Župan (poklicna funkcija)

– 2 podžupana (en poklicni, en nepoklicni)

– Občinski svet (28 nepoklicnih občinskih svetnikov)

Vir organigrama: spletna stran Občine Jesenice

Krajevne skupnosti v OJ:

–       KS Plavž

–       KS Sava

–       KS Podmežakla

–       KS Hrušica

–       KS Planina pod Golico

–       KS Slovenski Javornik – Koroška Bela

–       KS Blejska Dobrava

Avtor teksta: Ana Hering, KITana ©
Fotografije v članku: Ana Hering